BIM-implementatie bij Vastbouw BV

Binnen de afdeling Consulting ondersteunen wij organisaties bij de toepassing, implementatie en integratie van BIM. Een van de organisaties die wij hierbij adviseren, is Vastbouw BV in Rijssen. Vastbouw (nr. 26 - Cobouw top 50 aannemers) is een ontwikkelaar, bouwer en betrokken familiebedrijf dat zich verder wilde ontwikkelen op het gebied van BIM.

  • In samenwerking met Vastbouw BV

12 december 2023

Maturity Analyse en strategische sessies

Om als ontwikkelende aannemer grote en middelgrote projecten efficiënt te kunnen verwerken, moeten de processen goed op elkaar aansluiten. Bij de start van de samenwerking heeft er een Maturity Analyse plaatsgevonden die inzicht gaf in de huidige stand van zaken.

Van daaruit zijn strategische sessies gehouden met de directie en het management. Tijdens deze sessies werd de strategie bepaald en werd de visie op het gebruik van BIM vastgesteld, waarbij de Maturity Analyse als leidraad diende om de implementatie doelgericht vorm te geven.

Strategische sessies bepalen de BIM-visie.

Strategische sessies bepalen de BIM-visie. Strategische sessies bepalen de BIM-visie. Strategische sessies bepalen de BIM-visie.

Plan van Aanpak en BIM-implementatie

Vervolgens zijn de collega's op de hoogte gesteld van het Plan van Aanpak en de bijbehorende roadmap voor de BIM-implementatie. Op deze manier hebben we de urgentie en noodzaak gecreëerd om onze dagelijkse werkzaamheden nog effectiever uit te voeren.

Nadat we de organisatie op de hoogte hadden gebracht, hebben we diepgaander onderzoek gedaan naar processen, werkwijzen, rollen en taakverdelingen. Op basis van deze organisatorische aspecten zijn vervolgacties ondernomen, zoals het ontwikkelen van sjablonen, het informeren en trainen van collega's, het inrichten van processen en meer. Samen met de BIM-manager hebben we BIM vertaald naar een praktische toepassing die aansluit op de organisatie, met waar nodig een theoretische onderbouwing.

IMG 3063 Verbeterd NR

Daarnaast is er per afdeling gekeken naar verdere behoeften. Er is intensief contact geweest met de afdelingen calculatie, werkvoorbereiding, inkoop en management. Door aandacht te schenken, te faciliteren op basis van behoefte en gebruiksgemak, zijn diverse middelen steeds meer geïntegreerd binnen de organisatie. Ook zijn leveranciers betrokken en gevraagd of zij ook 3D-modellen kunnen leveren met de benodigde informatie. Dit heeft ertoe geleid dat Vastbouw in staat is integraal samen te werken.

Naast het feit dat Vastbouw een grote aannemer is, is het ook actief in projectontwikkeling. Dit voordeel biedt de mogelijkheid om vroegtijdig BIM te integreren via contractuele voorwaarden. Projectontwikkeling is nauwlettend betrokken bij de kansen en ontwikkelingen op het gebied van BIM en de werkelijke voordelen ervan voor de bouwsector. Nu de informatie steeds beter wordt aangeleverd, is Vastbouw zelfs in staat om te verkennen naar 4D-planningen. Deze methodiek is regelmatig van pas gekomen bij de bouw van grote woontorens binnen korte tijdframes. Ook bij het aanpassen van bouwmethodieken bood het projectleiders en inkopers inzicht, wat vervolgens leidde tot betere besluitvorming.

IMG 3068 Verbeterd NR

Robbert Evers (Manager Consulting), leidt met expertise en betrokkenheid het BIM-implementatieproces voor Vastbouw naar doeltreffende resultaten.

Integrale samenwerking en praktische toepassingen

Naast het kantoorpersoneel is er ook aandacht besteed aan het bouwplaatspersoneel. Deze groep is betrokken geraakt bij de eerste stappen richting BIM op de bouwplaats, waarbij BIM allang niet meer alleen 3D is, maar juist gericht is op praktische toepassingen die het bouwplaatspersoneel nodig heeft. 'Alle tekeningen zitten nu in mijn broekzak' was een van de opmerkingen die werd gemaakt.

Uiteindelijk is de basisimplementatie uitgevoerd en blijven we betrokken bij de ontwikkelingen binnen Vastbouw. Vastbouw mag dan ook zeer trots zijn op de behaalde resultaten.

Robbert Evers bim4all 222

Meer informatie?

Neem dan gerust contact op met Robbert (Manager Consulting) en bespreek de mogelijkheden!

Mail Robbert