nD-simulaties en -analyses

Hoe sneller u de juiste keuzes maakt in een bouwproces, hoe meer het oplevert. Wij ondersteunen uw organisatie met het maken van simulaties en analyses aan de hand van een BIM-model. Hiermee maken we gevolgen, risico's of knelpunten al voor uitvoering inzichtelijk. Daardoor neemt u altijd de beste beslissing voor optimale kwaliteit, zonder uw resterende tijd of budget zwaar te belasten. Zowel tijdens de ontwerpfase, als tijdens de realisatie- of beheerfase.

Zekerheid in elke fase

Met 4-,5-,6- of 7D-analyses en simulaties brengen we bouwprocessen letterlijk naar een nieuwe dimensie. We brengen informatie uit het verleden, open databronnen en project specifieke documenten samen in een virtueel model waarmee we een bouwkeuze inzichtelijk maken. Daardoor maakt u vooraf goed geïnformeerde keuzes en zorgt u voor meer kwaliteit, minder kosten en minder verassingen. Zowel in de ontwerp-, realisatie- als beheerfase. Zo helpen we u in ieder project bij het optimaliseren van uw planning, begroting, duurzaamheid en beheer en onderhoud.

Hoe ondersteunen we u?

  • 4D-Planning
  • 5D-Begroting
  • 6D-Duurzaamheid
  • 7D-Beheer en Onderhoud

4D-Planning

Met een 4D-planning koppelen we een 3D BIM-model aan de bouwplanning. Door dit digitaal en tijdens de voorbereiding te doen, wordt er effectiever gecommuniceerd, worden faalkosten voorkomen en verbetert de samenwerking. Iedere projectpartner kan namelijk de planning beoordelen, evalueren en daar waar nodig bijsturen.

Workflows
4D-planning geeft inzicht in workflows voor onder andere grondwerk, transport en hoeveelheden. Door volgordes aan te passen, kunt u bijvoorbeeld transportafstanden verkleinen, personeel en apparatuur effectiever inzetten en de voortgang en risico's beter monitoren.

5D-Begroting

Met een 5D-begroting maken we een begroting op basis van een 3D BIM-model. Hiermee maken we calculaties eenvoudiger, nauwkeuriger en minder tijdrovend. Dit kan zowel met aangeleverde modellen of met zelf ontwikkelde modellen.

Aangeleverde BIM-modellen
Steeds vaker ontvangt u bij een aanbesteding een 3D-model. Wij controleren ontvangen 3D-modellen op kwaliteit van de geometrie en informatie en leveren u informatie over alle relevante elementen aan. Dit kunt u gebruiken voor een eerste calculatie of als controlemiddel voor bepaalde moeilijk te berekenen onderdelen.

3D-model ontwikkelen
Wij kunnen ook een 3D-model opstellen voor de verschillende fasen van calculeren. Denk bijvoorbeeld aan een massamodel waarmee een elementenbegroting kan worden gemaakt. De hoeveelheden die uit het 3D-model komen, worden rechtstreeks in uw calculatiesoftware geladen. Wij werken hierin nauw met u samen. Zo maken we een visueel aantoonbare en betrouwbare begroting.

Meer is beter
Hoe verder het 3D-model wordt uitgewerkt, hoe gedetailleerder de informatie wordt. Door de koppeling te leggen met uw kostenrecepten, worden de kosten van ontwerpwijzigingen direct zichtbaar in de calculatie en wordt de doorlooptijd van keuzes versneld.

6D-Duurzaamheid

Bij 6D-Duurzaamheid simulaties en analyses creëren we inzicht in grondstoffen, energieverbruik en montagegegevens van alle elementen uit een 3D BIM-model. Hierdoor kunt u goed onderbouwde keuzes nemen op het gebied van energiezuinig bouwen en circulariteit.

Grondstoffenpaspoort
Elk element in het 3D-model wordt voorzien van informatie, zoals herkomst, type materiaalgebruik en de manier van monteren. Dit wordt ook wel het grondstoffenpaspoort genoemd.

Energiezuinig bouwen
Wij koppelen informatie vanuit de 3D-modellen aan rekensoftware voor installaties. Er ontstaat een beeld van de energiebehoefte, waardoor u de juiste installaties kiest voor uw bouwproject. Zo wordt elke kuub en KwH optimaal gebruikt.

Circulariteit
U kunt het 3D-model inladen op platformen als het Madaster, waar u materialen en producten kunt registeren, documenteren en archiveren. Hierdoor wordt elk gebouw een depot van materialen die in toekomstige bouwprojecten waardevol kunnen zijn. Zo wordt hergebruik eenvoudiger, slim ontwerp gestimuleerd en afval geëlimineerd.

7D-Beheer en Onderhoud

Bij een 7D-beheer en onderhoud simulatie en analyse gebruiken we de data uit een 3D-model voor het maken van een kostenbegroting voor beheer en onderhoud. Hierdoor krijgt u vooraf inzicht in de Total Cost of Ownership (TCO).

Kostenreductie
30% van de totale kosten tijdens de levensduur van een gebouw zijn de stichtingskosten, 70% de beheer en onderhoudskosten. Een 7D-beheer en onderhoud simulatie en analyse geeft inzicht voor het maken van ontwerpkeuzes, waarmee u sterk kunt besparen op de kosten voor het beheer en onderhoud.

Meerdere gebouwen
Wanneer u over meerdere gebouwen beschikt, dan voegen wij de verschillende begrotingen samen tot een totaaloverzicht. Wij onderhouden en bewaken de begroting en voeren periodiek simulaties en analyses uit, voor het optimaliseren van de kosten.

Jeffrey Wieldraayer bim4all 221

Nieuwsgierig geworden?

Vooraf investeren in simulatie en analyse, voorkomt achteraf veel kosten. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vraag het Jeffrey

Projecten om trots op te zijn

Om welk project het ook gaat, we gaan graag voor u aan de slag. Praktisch en no-nonsense, snel en adequaat. Daar kunt u op vertrouwen. Om u meer grip en zekerheid te geven, maar bovenal om beter en kostenefficiënter te bouwen.

Alle projecten
BIM4 ALL Badhuis Hengelo afb1

Badhuis, Hengelo

Project bekijken
P1140330

Het Canisius College, Nijmegen

Project bekijken
BIM4 ALL hagaziekenhuis afb1

HagaZiekenhuis, Den Haag

Project bekijken
Bim4all Amsterdam University Library Universiteitsbibliotheek

Universiteits- bibliotheek UvA, Amsterdam

Project bekijken

Hoe wij helpen

Alle Expertise

Een oplossing is vaak een combinatie van verschillende expertises. Bekijk wat wij nog meer voor u kunnen doen.

Alle Expertise

BIM-management

Met BIM-management voeren wij de digitale regie op het proces. Wij leggen de informatiebehoefte vast en regisseren en coördineren de voortgang tijdens het proces.

Lees verder

3D-Laserscannen en analyse

Bestaande objecten worden tot op de millimeter ingemeten. Dit is de basis voor het opzetten van een 3D-model dat gebruikt wordt voor verbouw en beheer en onderhoud.

Lees verder