AOC Terra Meppel

Sport heeft een belangrijke plaats binnen de onderwijsvisie van Terra. Daarom lag er een grote uitdaging voor het realiseren van een nieuwe sportvoorziening van Terra in Meppel.

01 november 2022

Moderne manier van onderwijs

De nieuwe sportvoorziening bestaat uit een gymzaal, een moderne sportzaal, twee leslokalen en enkele overige ruimtes. De bouw heeft plaatsgevonden op eigen terrein van Terra en bevindt zich tussen de beide scholen voor vo en mbo.

De succesvolle realisatie van de sportvoorziening richt zich met name op de moderne manier van onderwijs, waarbij beweging en gezondheid centraal staan. Het nieuwe 'mini-sportpark' geeft het sportonderwijs van Terra een nieuwe impuls.

Terra Meppel 4
Terra Meppel 3
Terra Meppel 2

BIM-coördinatie

In opdracht van Wind Design & Build hebben wij voor dit project de rol van BIM-coördinator vervult. Onze BIM-coördinator heeft gedurende het traject de afstemming van de disciplines begeleid en gecontroleerd.