Hart van de Waalsprong

Uitgesproken, toekomstgericht en verbindend. Deze drie termen vormen de basis voor het Hart van de Waalsprong, een nieuw te realiseren stadsdeel van Nijmegen. De ontwikkelcombinatie Hart van de Waalsprong bestaat uit gebiedsontwikkelaars AM en VanWonen. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Janssen de Jong Bouw getekend voor de realisatie van 155 woningen en een parkeerhuis, waarbij wij in opdracht van hen de rol van BIM-coördinator op ons nemen.

01 juni 2022

Verbindend

Het hele plangebied beslaat ruim 11.900 m2 aan centrumfuncties en zal uiteindelijk uit 500 woningen bestaan. Waarvan 280 koopwoningen, 220 huurwoningen, 101 sociale huurwoningen en 119 vrije sector huurwoningen. De woningen zijn verspreid, in 7 blokken door de hele wijk en komen samen rondom het centrale plein.

De 155 woningen en appartementen die ontwikkeld worden door Janssen de Jong bouw, worden in vier fases gerealiseerd en zijn ondergebracht in een drietal gebouwen, genaamd Alver, Bliek en Crevas.

Nijmegen Hart van de Waalsprong 9 scaled
Nijmegen Hart van de Waalsprong 1 scaled

Toekomstgericht

De omgeving van de wijk wordt uitgerust met innovatieve wadi’s, pocketparken met recreatiemogelijkheden, openbare tuinen, groene daken en waterpartijen. Dit, in combinatie met duurzame aspecten zoals zonnepanelen, zonnepergola’s en de beschikking van elektrische auto’s van We Drive Solar, voorziet de wijk van alle woongemakken van deze tijd en toekomstbestendig.

Het diverse woningaanbod, de stedelijke architectuur en gemakken zoals winkels en uitgaan in de buurt, maakt dat de wijk een levendig centrum op zich wordt.

Uitgesproken

In totaal hebben vier architecten gewerkt aan het ontwerp van de gebouwen: BRINK architecten & stedenbouw, Korthielens architecten, Level of Detail Architecten en Monadnock. Iedere architect heeft zijn eigen visie en signatuur toegevoerd, in materiaalkeuze en kleuren. Zo krijgen sommige woningen vogelnestjes en zwaluwkastjes en wordt in de zijgevel van het Crevas een groot glazen hart gemaakt. Alle panden grenzend aan Graaf Alardsingel, worden uitgerust met akoestisch glas en zware akoestische gevelkozijnen, om geluiden van buitenaf zoveel mogelijk te dempen.

Nijmegen Hart van de Waalsprong 7 scaled
Vogelvlucht klein e1626451602918

BIM-coördinatie

Omdat het een ruim omvattend project betreft, met een grote verscheidenheid aan woningen, brengt dit in de voorbereidende fase uitdagingen met zich mee. Om de voortgang en kwaliteit te bewaken, is gekozen BIM-coördinatie te voeren op dit project. Zodat er één partij het overzicht houdt en bijstuurt waar nodig.