MFA Hilversum-Zuid

Geïnspireerd op de jaren ‘30 omgeving is de MFA ontworpen met veel aandacht voor details. Deze multifunctionele accommodatie vervangt de huidige Paulusschool en de restanten van het door de brand verwoeste buurthuis De Lelie. Het zal verder onderdak bieden aan een kinderdagverblijf, BSO, consultatiebureau en jongerencentrum. Door het multifunctionele gebouw kunnen verschillende gebruikers onafhankelijk van elkaar functioneren en tegelijk profiteren van elkaars buurtgenootschap door medegebruik van ruimten en voorzieningen.

24 januari 2023

BENG

Om het gebouw flexibel en toekomstbestendig te maken, zodat het mee kan bewegen met zijn gebruikers en de invulling, wordt het opgebouwd uit een rationeel grid met kolommen. PV-panelen op het dak leveren energie aan het gebouw en het binnenklimaat wordt op een slimme manier geregeld zodat de energiebehoefte van het gebouw minimaal wordt (BENG).

B4 A MFA Hilversum
B4 A MFA Hilversum 3
B4 A MFA Hilversum 4
B4 A MFA Hilversum 2

BIM-coördinatie

Voort dit project vervult BIM4ALL de rol van BIM-coördinator op regie voor de Technisch Ontwerpfase tot en met realisatiefase.