Stationskwartier

De nieuwste woonwijk van Kampen op een toplocatie! De wijk light centraal, dichtbij de stad, het NS-station Kampen-zuid en dichtbij de N50. In het Stationskwartier kan er goed gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden. Voor jong en oud en alle voorzieningen dichtbij. Voor alle doelgroepen zijn er woningen gerealiseerd met een accent op starters, kleine huishoudens en senioren.

04 maart 2022

Duurzame bouw

De woningen in dit plan zijn energieneutraal door onder andere het standaard toepassen van zonnepanelen op de woningen. Hierdoor zijn deze woningen nóg energiezuiniger dan vereist is in het bouwbesluit. Het betekent dat de woningen in dit plan zelf zijn energie kan opwekken voor warmte en elektriciteit.

Gasloos wonen

Deze nieuwbouwwoningen zijn volledig gasloos. Dat betekent dat er geen gasaansluitingen zijn en dat je bijvoorbeeld elektrisch kookt. Gasloos wonen is beter voor het milieu en bespaart fossiele brandstoffen. Je bent niet afhankelijk van schommelende gasprijzen en belastingen op gas.

36834
36854
36859

BIM-coördinatie

Omdat het een ruim omvattend project betreft, met een grote verscheidenheid aan woningen brengt dit in de voorbereidende fase uitdagingen met zich mee. Om de voortgang en kwaliteit te bewaken, is gekozen BIM-coördinatie te voeren op dit project. Zodat er één partij het overall overzicht houdt en bijstuurt waar nodig.