WIJpark

Een woonwijk waar het draait om samen zijn, samen sporten, samen wandelen en samen genieten. Waarin woningen en auto's te gast zijn, dat is WIJpark.

16 februari 2022

Het Wibautplein in Schiedam krijgt te komende jaren een totaal nieuwe inrichting, met veel groen en een prachtig park. Zo ontstaat er in de wijk Nieuwland een geheel nieuwe woonbuurt geschikt voor jong en oud. Het project heet dan ook geheel toepasselijk het ‘WIJpark’.

Het nieuwe WIJpark wordt gerealiseerd op een locatie waar voorheen flats stonden, die niet meer voldeden aan de eisen van deze tijd. Er is dan ook een onderzoek gedaan en een vraag uitgezet bij ontwikkelaars, met wat zij toe konden voegen aan deze locatie.

Het plan van BEMOG Projektontwikkeling voldeed hierin aan de eisen, met ook voor ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en participatie als doorslaggevende factoren.

Waar in veel wijken de woningen centraal staan, is dit dus in WIJpark anders. Hier staat de ruimte en openbaar groen centraal. De woningen zijn zoals ontwikkelaar BEMOG Projektontwikkeling het schetst ‘te gast’. In het totaal worden er 140 huur- en koopwoningen gerealiseerd.

BIM4 ALL wijpark schiedam bemog 2
BIM4 ALL wijpark schiedam bemog 7
BIM4 ALL wijpark schiedam bemog 6

Digitale regie

Vanuit de rol als BIM-coördinator zijn wij verantwoordelijk voor de digitale regie op de bouwplaats. Onze BIM-coördinator heeft gedurende het traject ervoor gezorgd dat de diverse betrokken disciplines met elkaar in overeenstemming bleven. Dit met als grote voordeel dat onjuistheden digitaal vroegtijdig zichtbaar worden. Wat de uiteindelijke uitvoering ten goede komt.

De bouwkundige BIM-modellen (Definitief Ontwerp en Uitvoeringgereed) zijn uitgewerkt door onze BIM-modelleurs.

De uitvoering is gestart in 2022.

BIM4 ALL wijpark schiedam bemog 4